ผู้ส่งข่าว นายจักรี  ดอนเตาเหล็ก
นายจักรี  ดอนเตาเหล็ก
   กลุ่มงาน ทั่วไป
   ระดับข่าว ปกติ
   วัน/เดือน/ปี วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560
   เวลา 16:58:15 น.
   หัวข้อข่าว ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
   ข้อความ
 
 
   แนบแฟ้มข้อมูล ED59426-n-2182560170012-Scan0021.pdf 
 
 
 
 

[หน้าแรก] [รวมข่าว]