ผู้ส่งข่าว นายจักรี  ดอนเตาเหล็ก
นายจักรี  ดอนเตาเหล็ก
   กลุ่มงาน ทั่วไป
   ระดับข่าว ด่วนที่สุด
   วัน/เดือน/ปี วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560
   เวลา 14:33:10 น.
   หัวข้อข่าว ขออภัยในความไม่สะดวกในการสัญจรและสถานที่จอดรถ คณะศึกษาศาสตร์
   ข้อความ
 
 
   แนบแฟ้มข้อมูล ED59426-n-192560143454-Scan0004.pdf 
 
 
 
 

[หน้าแรก] [รวมข่าว]