ผู้ส่งข่าว นายจักรี  ดอนเตาเหล็ก
นายจักรี  ดอนเตาเหล็ก
   กลุ่มงาน ทั่วไป
   ระดับข่าว ปกติ
   วัน/เดือน/ปี วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560
   เวลา 14:15:19 น.
   หัวข้อข่าว แพ็กเกจห้องประชุมพร้อมอาหาร 2 มื้อ (IMPACT MUANG THONG THANI)
   ข้อความ
 
 
   แนบแฟ้มข้อมูล ED59426-n-18122560142003-Scan0017.pdf 
 
 
 
 

[หน้าแรก] [รวมข่าว]