ผู้ส่งข่าว นายจักรี  ดอนเตาเหล็ก
นายจักรี  ดอนเตาเหล็ก
   กลุ่มงาน ทั่วไป
   ระดับข่าว ปกติ
   วัน/เดือน/ปี วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560
   เวลา 12:53:19 น.
   หัวข้อข่าว ขอเรียนเชิญร่วมตักบาตรเช้าในโครงการ "ตักบาตรนุ่งซิ่น วันศีลวันพระ"
   ข้อความ
 
 
   แนบแฟ้มข้อมูล ED59426-n-21122560125527-Scan0019.pdf 
 
 
 
 

[หน้าแรก] [รวมข่าว]