ผู้ส่งข่าว นายจักรี  ดอนเตาเหล็ก
นายจักรี  ดอนเตาเหล็ก
   กลุ่มงาน ทั่วไป
   ระดับข่าว ปกติ
   วัน/เดือน/ปี วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
   เวลา 11:52:58 น.
   หัวข้อข่าว ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 หัวข้อ Indigenous Knowledge for Global Animal Health
   ข้อความ
 
 
   แนบแฟ้มข้อมูล ED59426-n-522561115721-Scan0015.pdf 
 
 
 
 

[หน้าแรก] [รวมข่าว]