ผู้ส่งข่าว นางพิมพ์ปภัสสร  ศรีสุนนท์
นางพิมพ์ปภัสสร  ศรีสุนนท์
   กลุ่มงาน งานบริการวิชาการและวิจัย
   ระดับข่าว ด่วน
   วัน/เดือน/ปี วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
   เวลา 10:33:10 น.
   หัวข้อข่าว ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยสถาบัน มข ประจำปี 2561
   ข้อความ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ที่ พิมพ์ปภัสสร ศรีสุนนท์ (เก๋) ฝ่ายวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มข. โทร. 45970, 110, 0818711901
 
 
   แนบแฟ้มข้อมูล 108067-n-622561103625-Application Form01.pdf 
108067-n-622561103625-Application Form02.doc 
108067-n-622561103625-Full Research Proposal Form03.doc 
108067-n-622561103625-Certificate of Research Institution Form04.doc 
108067-n-622561103625-Calendar of Institutional Research.doc 

[หน้าแรก] [รวมข่าว]