ผู้ส่งข่าว นางสาวแสงทอง  ศรีประภา
นางสาวแสงทอง  ศรีประภา
   กลุ่มงาน ทั่วไป
   ระดับข่าว ปกติ
   วัน/เดือน/ปี วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
   เวลา 09:15:31 น.
   หัวข้อข่าว ประชาสัมพันธ์การจัดสรรที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรโควต้าคณะศึกษาศาสตร์
   ข้อความ
 
 
   แนบแฟ้มข้อมูล 108791-n-822561091643-Scan by RICOH-ssangt-8-2-2561.pdf 
 
 
 
 

[หน้าแรก] [รวมข่าว]