ผู้ส่งข่าว นายจักรี  ดอนเตาเหล็ก
นายจักรี  ดอนเตาเหล็ก
   กลุ่มงาน ทั่วไป
   ระดับข่าว ปกติ
   วัน/เดือน/ปี วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
   เวลา 16:00:54 น.
   หัวข้อข่าว แจ้งประกาศผลการคัดเลือก และประชาสัมพันธ์โครงการประกวดตั้งชื่อโรงแรมและตราสัญลักษณ์ (Logo) (ชื่อเดิมโรงแรมขวัญมอ) รอบที่ 2
   ข้อความ
 
 
   แนบแฟ้มข้อมูล ED59426-n-1322561160324-Scan0037.pdf 
 
 
 
 

[หน้าแรก] [รวมข่าว]