ผู้ส่งข่าว นายจักรี  ดอนเตาเหล็ก
นายจักรี  ดอนเตาเหล็ก
   กลุ่มงาน ทั่วไป
   ระดับข่าว ด่วนที่สุด
   วัน/เดือน/ปี วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561
   เวลา 14:19:37 น.
   หัวข้อข่าว ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มข.)
   ข้อความ
 
 
   แนบแฟ้มข้อมูล ED59426-n-472561142048-Scan0014.pdf 
 
 
 
 

[หน้าแรก] [รวมข่าว]