ผู้ส่งข่าว นายจักรี  ดอนเตาเหล็ก
นายจักรี  ดอนเตาเหล็ก
   กลุ่มงาน ทั่วไป
   ระดับข่าว ด่วนที่สุด
   วัน/เดือน/ปี วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561
   เวลา 16:20:39 น.
   หัวข้อข่าว ประชาสัมพันธ์การจัดระบบการจราจรเส้นทางเดินรถบริเวณวงเวียนคณะเทคนิคการแพทย์
   ข้อความ
 
 
   แนบแฟ้มข้อมูล ED59426-n-972561162138-Scan0005.pdf 
 
 
 
 

[หน้าแรก] [รวมข่าว]