ผู้ส่งข่าว นายจักรี  ดอนเตาเหล็ก
นายจักรี  ดอนเตาเหล็ก
   กลุ่มงาน ทั่วไป
   ระดับข่าว ปกติ
   วัน/เดือน/ปี วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561
   เวลา 09:14:38 น.
   หัวข้อข่าว ขอเรียนเชิญฟังธรรมบรรยาย "ธรรมะ...เยียวยาสังคม" โดยพระจิตร์ ตัณฑเสถียร (พระจิตร์ จิตตสังวโร) "หลวงพี่โก๋"
   ข้อความ
 
 
   แนบแฟ้มข้อมูล ED59426-n-1272561091448-Scan0003.pdf 
 
 
 
 

[หน้าแรก] [รวมข่าว]