ผู้ส่งข่าว นางพิมพ์ปภัสสร  ศรีสุนนท์
นางพิมพ์ปภัสสร  ศรีสุนนท์
   กลุ่มงาน งานบริการวิชาการและวิจัย
   ระดับข่าว ปกติ
   วัน/เดือน/ปี วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561
   เวลา 16:56:16 น.
   หัวข้อข่าว ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป (มุ่งเป้า) ยางนา ประจำปีงบประมาณ 2562
   ข้อความ
 
 
   แนบแฟ้มข้อมูล 108067-n-3102561165733-20181002105505249.pdf 
 
 
 
 

[หน้าแรก] [รวมข่าว]