ผู้ส่งข่าว นายจักรี  ดอนเตาเหล็ก
นายจักรี  ดอนเตาเหล็ก
   กลุ่มงาน ทั่วไป
   ระดับข่าว ปกติ
   วัน/เดือน/ปี วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561
   เวลา 16:08:21 น.
   หัวข้อข่าว ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมสนับสนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ "ดอกแก้วกัลยา" เพื่อเพิ่มรายได้ให้คนพิการ ของสภาสังคมสงเคราะห์แห้งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
   ข้อความ
 
 
   แนบแฟ้มข้อมูล ED59426-n-8102561161432-Scan0010.pdf 
 
 
 
 

[หน้าแรก] [รวมข่าว]