ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนา ในหัวข้อ "การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. ใหม่" (จากคณะวิศวกรรมศาสตร์) โดย นายจักรี 22 พ.ย. 11:18 น. (ด่วนที่สุด) 2 คนอ่าน
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี) โดย นายจักรี 21 พ.ย. 14:00 น. (ด่วนที่สุด) 3 คนอ่าน
ขอความอนุเคราะห์ประหยัดน้ำประปา (จากสำนักงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น) โดย นายจักรี 15 พ.ย. 10:20 น. 4 คนอ่าน
ขอเชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม บิดา อาจารย์ลัดดา ชัยหาทัพ โดย นายจักรี 14 พ.ย. 09:29 น. (ด่วน) 9 คนอ่าน
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม In-house Seminar in Economics (คณะเศรษฐศาสตร์) โดย นายจักรี 14 พ.ย. 09:43 น. 5 คนอ่าน
      ...... อ่านทั้งหมด!
...การงานอาชีพและเทคโนโลยีกับบทบาทในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์... โดย อาจารย์รัชพล 28 มิ.ย. 00:35 น. : 49 คนอ่าน
จำปา สรรพคุณและประโยชน์ของจำปา 42 ข้อ ควรปลูกไว้และอนุรักษ์ โดย อาจารย์ ดร.ประยุทธ 24 ส.ค. 05:34 น. : 144 คนอ่าน
...กินให้สวย (ผู้ชายก็อ่านได้นะ)... โดย อาจารย์รัชพล 12 มิ.ย. 22:27 น. : 651 คนอ่าน
...มาหัดสังเกตสุขภาพด้วยตนเองกันเถอะ... โดย อาจารย์รัชพล 1 ม.ค. 12:47 น. : 608 คนอ่าน
...กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 40 กัลปพฤกษ์เกมส์... โดย อาจารย์รัชพล 1 ม.ค. 12:46 น. : 687 คนอ่าน
      ...... อ่านทั้งหมด!
ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์

ภารกิจคณบดีวันนี้
วันนี้ยังไม่มีรายการภาระกิจนอกคณะ
การประชุมกรรมการคณะ