ความต้องการขอรับทุนการศึกษาและรับสมัครผู้รับทุนในหลักสูตร SCGI Master Program โดย นางสาวศศิประภา 22 ก.ย. 09:54 น. 2 คนอ่าน
การซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย คณะบริหารธุกิจและการบัญชี โดย นายจักรี 19 ก.ย. 16:14 น. 3 คนอ่าน
ขออภัยในความไม่สะดวกในการสัญจรและสถานที่จอดรถ คณะศึกษาศาสตร์ โดย นายจักรี 1 ก.ย. 14:33 น. (ด่วนที่สุด) 11 คนอ่าน
ด่วนที่สุด!! ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ 2562 โดย นางพิมพ์ปภัสสร 24 ส.ค. 14:18 น. (ด่วนที่สุด) 13 คนอ่าน
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ สำนักวัฒนธรรม มข. โดย นายจักรี 22 ส.ค. 18:09 น. 5 คนอ่าน
      ...... อ่านทั้งหมด!
...การงานอาชีพและเทคโนโลยีกับบทบาทในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์... โดย อาจารย์รัชพล 28 มิ.ย. 00:35 น. : 33 คนอ่าน
จำปา สรรพคุณและประโยชน์ของจำปา 42 ข้อ ควรปลูกไว้และอนุรักษ์ โดย อาจารย์ ดร.ประยุทธ 24 ส.ค. 05:34 น. : 130 คนอ่าน
...กินให้สวย (ผู้ชายก็อ่านได้นะ)... โดย อาจารย์รัชพล 12 มิ.ย. 22:27 น. : 634 คนอ่าน
...มาหัดสังเกตสุขภาพด้วยตนเองกันเถอะ... โดย อาจารย์รัชพล 1 ม.ค. 12:47 น. : 593 คนอ่าน
...กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 40 กัลปพฤกษ์เกมส์... โดย อาจารย์รัชพล 1 ม.ค. 12:46 น. : 664 คนอ่าน
      ...... อ่านทั้งหมด!
ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์

ภารกิจคณบดีวันนี้
วันนี้ยังไม่มีรายการภาระกิจนอกคณะ
การประชุมกรรมการคณะ