แจ้งประกาศผลการคัดเลือก และประชาสัมพันธ์โครงการประกวดตั้งชื่อโรงแรมและตราสัญลักษณ์ (Logo) (ชื่อเดิมโรงแรมขวัญมอ) รอบที่ 2 โดย นายจักรี 13 ก.พ. 16:00 น. 11 คนอ่าน
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย นางสาววาศิณี 8 ก.พ. 10:09 น. 12 คนอ่าน
ประชาสัมพันธ์การจัดสรรที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรโควต้าคณะศึกษาศาสตร์ โดย นางสาวแสงทอง 8 ก.พ. 09:15 น. 21 คนอ่าน
ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยสถาบัน มข ประจำปี 2561 โดย นางพิมพ์ปภัสสร 6 ก.พ. 10:33 น. (ด่วน) 16 คนอ่าน
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 หัวข้อ Indigenous Knowledge for Global Animal Health โดย นายจักรี 5 ก.พ. 11:52 น. 10 คนอ่าน
      ...... อ่านทั้งหมด!
...การงานอาชีพและเทคโนโลยีกับบทบาทในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์... โดย อาจารย์รัชพล 28 มิ.ย. 00:35 น. : 66 คนอ่าน
จำปา สรรพคุณและประโยชน์ของจำปา 42 ข้อ ควรปลูกไว้และอนุรักษ์ โดย อาจารย์ ดร.ประยุทธ 24 ส.ค. 05:34 น. : 157 คนอ่าน
...กินให้สวย (ผู้ชายก็อ่านได้นะ)... โดย อาจารย์รัชพล 12 มิ.ย. 22:27 น. : 666 คนอ่าน
...มาหัดสังเกตสุขภาพด้วยตนเองกันเถอะ... โดย อาจารย์รัชพล 1 ม.ค. 12:47 น. : 622 คนอ่าน
...กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 40 กัลปพฤกษ์เกมส์... โดย อาจารย์รัชพล 1 ม.ค. 12:46 น. : 702 คนอ่าน
      ...... อ่านทั้งหมด!
ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์

ภารกิจคณบดีวันนี้
วันนี้ยังไม่มีรายการภาระกิจนอกคณะ
การประชุมกรรมการคณะ