ผู้ส่งข่าว นายจักรี  ดอนเตาเหล็ก
นายจักรี  ดอนเตาเหล็ก
   กลุ่มงาน ทั่วไป
   ระดับข่าว ปกติ
   วัน/เดือน/ปี วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565
   เวลา 06:27:37 น.
   หัวข้อข่าว ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 45 รายการ
   ข้อความ
 
 
   แนบแฟ้มข้อมูล ED59426-n-1152565062949-206-65-i--2.pdf 
 
 
 
 

[หน้าแรก] [รวมข่าว]