เข้าสู่ระบบ e-office
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รหัสผู้ใช้ 
 
รหัสผ่าน 
 


ยกเลิก

เนื่องจากท่านได้ออกจากระบบไปแล้ว หรือทิ้งหน้าจอไว้นานเกินไป
โปรด Login เข้าสู่ระบบอีกครั้ง
Position Description


ระบบการออกหนังสือราชการ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1

ออกคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

2

ออกคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา (เพิ่มเติม)

3

ออกคำสั่งเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา แค่ทดลอง

4
5

ออกคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

6

ออกคำสั่งแต่งตั้งทั่วไป

 

[ กลับหน้าหลัก ]