รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    อาจารย์เบญจมาภรณ์    ช้อยเครือ
หน่วยงาน
     โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    ทัศนคติของครูและนักเรียนปกติที่มีต่อเด็กออทิสติกที่เข้าเรียนในชั้นเรียนรวม ระดับประถมศึกษา
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    Teachers And Students's Attitude Towards The Autistic Children In Inclusive Education At Elementary Level
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    10/2546
งบประมาณ
    -
แหล่งงบประมาณ
    -
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    ไม่มีข้อมูล
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    ไม่มีข้อมูล
ต้นฉบับ
    File : 111312-0-1-ศูนย์วิจัยออทิสติก

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 20 June 2024

Click Here to print this page
Print