รายละเอียดการสัมมนา

ชื่อ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์    เผือกพันธ์
หน่วยงาน
     โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
ชื่อการสัมมนา (ภาษาไทย)
    การอบรมผู้ฝึกสอนกอล์ฟมืออาชีพ โดย โปรเชาว์
ชื่อการสัมมนา (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 09 February 2023

Click Here to print this page
Print