รายละเอียดการดูงาน

ชื่อ
    อาจารย์สุทธิพร    ชาตาธิคุณ
หน่วยงาน
     โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล
ชื่อการดูงาน (ภาษาไทย)
    ศึกษาดูงานเกี่ยวกับปฐมวัย
ชื่อการดูงาน (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 12 June 2024

Click Here to print this page
Print