รายละเอียดการดูงาน

ชื่อ
        
หน่วยงาน
     ไม่สามารถระบุได้
ชื่อการดูงาน (ภาษาไทย)
    ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน[เป็น Visiting Fellow] ที่มหาวิทยาลัยแคนเบอร์ร่า ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม 2547 ถึง วันที่ 20 พฤษภาคม 2547
ชื่อการดูงาน (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 23 June 2024

Click Here to print this page
Print