รายละเอียดการดูงาน

ชื่อ
    อาจารย์สาวิตรี    วงศ์กิติรุ่งเรือง
หน่วยงาน
     โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค
ชื่อการดูงาน (ภาษาไทย)
    - Ministry of Education - สถาบัน MIND, AWWA และ DSA ประเทศสิงคโปร์
ชื่อการดูงาน (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File : 108926-0-8-singapo1.pdf

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 24 May 2024

Click Here to print this page
Print