รายละเอียดการดูงาน

ชื่อ
        
หน่วยงาน
     ไม่สามารถระบุได้
ชื่อการดูงาน (ภาษาไทย)
    ศึกษาดูงานสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ชื่อการดูงาน (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File : 111039-0-8-DSC_6980.JPG

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 30 May 2024

Click Here to print this page
Print