รายละเอียดการเป็นวิทยากร

ชื่อ
    อาจารย์ยุพา    คำภูมี
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาไทย)
    อาจารย์พิเศษหน่วยฝึกทหารใหม่ค่ายศรีพัชรินทร์
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาอังกฤษ)
    A temporary lecturer at the new soldier site, Sripatcharin Camp
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 21 June 2024

Click Here to print this page
Print