รายละเอียดการเป็นวิทยากร

ชื่อ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดใจ    ศรีจามร
หน่วยงาน
     โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาไทย)
    การอบรมนักเรียนชุมนุมครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 11 August 2022

Click Here to print this page
Print