รายละเอียดการเป็นวิทยากร

ชื่อ
    อาจารย์ศุภณัฏฐ์ สิริไอศูรย์    เศรษฐพงษ์กร
หน่วยงาน
     โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาไทย)
    วิทยากรสังเกตการณ์ ค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ค่ายที่ 1
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 28 May 2024

Click Here to print this page
Print