รายละเอียดการสัมมนา

ชื่อ
        
หน่วยงาน
     ไม่สามารถระบุได้
ชื่อการสัมมนา (ภาษาไทย)
    สัมมนาการสอนภาษาญี่ปุ่นโดยการสนับสนุนจากมูลนิธิโตชิบานานาชาติ "เทคนิคการสอนภาษาญี่ปุ่นที่ดีขึ้น" ประจำปี 2557
ชื่อการสัมมนา (ภาษาอังกฤษ)
    “Japanese Language Teaching; Teaching Japanese More Effectively”
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 19 June 2024

Click Here to print this page
Print