รายละเอียดการดูงาน

ชื่อ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ    ชูสอน
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่อการดูงาน (ภาษาไทย)
    การแลกเปลี่ยนวิชาการและวิจัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวอชิงตันเสต Washington State University, USA
ชื่อการดูงาน (ภาษาอังกฤษ)
    Visiting Scholars to meet with WSU faculty members and graduate students to discuss mutual areas of education, develop collaborative research projects, exchange information, and increase professional
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 21 June 2024

Click Here to print this page
Print