รายละเอียดการดูงาน

ชื่อ
        
หน่วยงาน
     ไม่สามารถระบุได้
ชื่อการดูงาน (ภาษาไทย)
    ศึกาดูงานด้านการจัดการศึกษาที่มหาวิทยาลัยปักกิ่ง และการเรียนการสอนในโรงเรียนประเทศจีน ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2544 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2544 และระหว่างวันที่ 19 - 24 ธันวาคม 2549
ชื่อการดูงาน (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 30 May 2024

Click Here to print this page
Print