รายละเอียดการอบรม

ชื่อ
    อาจารย์สาวิตรี    วงศ์กิติรุ่งเรือง
หน่วยงาน
     โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค
ชื่อการอบรม (ภาษาไทย)
    อบรมเข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำปี 2553 วันที่ 13 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2553
ชื่อการอบรม (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File : 108926-14-6-Abroad.pdf

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 30 May 2024

Click Here to print this page
Print