รายละเอียดการสัมมนา

ชื่อ
    นางนงนภัส    สุทธิประภา
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่อการสัมมนา (ภาษาไทย)
    การสัมมนาเครือข่ายนิสิต/นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ครูพันธุ์ใหม่) ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ครั้งที่ 1
ชื่อการสัมมนา (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 23 June 2024

Click Here to print this page
Print