รายละเอียดการอบรม

ชื่อ
        
หน่วยงาน
     ไม่สามารถระบุได้
ชื่อการอบรม (ภาษาไทย)
    "SSpec106: การสร้างและการพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน"
ชื่อการอบรม (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File : ed54012-2-6-120202163713.pdf

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 23 June 2024

Click Here to print this page
Print