รายละเอียดการสัมมนา

ชื่อ
        
หน่วยงาน
     ไม่สามารถระบุได้
ชื่อการสัมมนา (ภาษาไทย)
    การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับชาติครั้งที่ 2 เรื่องการสร้างและตรวจข้อสอบอัตนัยเพื่อประกันคุณภาพการเรียนการสอน ( 22 มี.ค. 2544)
ชื่อการสัมมนา (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 09 February 2023

Click Here to print this page
Print