รายละเอียดการเป็นวิทยากร

ชื่อ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย    แสวงสุทธิ์
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาไทย)
    3.อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินทร จังหวัดขอนแก่น หลักสูตรเวชกิจฉุกเฉินรุ่นที่ 9( 8 พ.ย. 48 -25 กพ. 49 )
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 16 June 2024

Click Here to print this page
Print