รายละเอียดการเป็นวิทยากร

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์วัชรินทร์    ศรีรักษา
หน่วยงาน
     โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาไทย)
    3. โครงการความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการ ศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี 23-25 มิถุนายน 2549 ณ. โรงแรมเจริญศรีแกรนด์ รอยัล จ. อุดรธานี
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 21 June 2024

Click Here to print this page
Print