รายละเอียดตำรา

ชื่อ
        
หน่วยงาน
     ไม่สามารถระบุได้
ชื่อตำรา (ภาษาไทย)
    ภาพสลักรูปบุคคลในปราสาทเปือยน้อย
ชื่อตำรา (ภาษาอังกฤษ)
    
ผู้ร่วมแต่ง
    
ปี พ.ศ. ที่ตีพิมพ์
    
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 09 February 2023

Click Here to print this page
Print