รายละเอียดการสัมมนา

ชื่อ
        
หน่วยงาน
     ไม่สามารถระบุได้
ชื่อการสัมมนา (ภาษาไทย)
    การประชุมสัมนาทางวิชาการทางการศึกษาระดับนานาชาติ ที่เมือง Honolulu สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 4-7 มกราคม 25478
ชื่อการสัมมนา (ภาษาอังกฤษ)
    Hawaii International Conference on Education 2005
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 21 June 2024

Click Here to print this page
Print