รายละเอียดการสัมมนา

ชื่อ
    อาจารย์สาวิตรี    วงศ์กิติรุ่งเรือง
หน่วยงาน
     โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค
ชื่อการสัมมนา (ภาษาไทย)
    การประชุมสัมมนาทางวิชาการ “ การปฏิรูปการศึกษา ไทย : การวิจัยสู่การปฏิบัติ ” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะศึกษาศาสตร์ 13 กันยายน 2549
ชื่อการสัมมนา (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 31 January 2023

Click Here to print this page
Print