รายละเอียดการเป็นวิทยากร

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์วัชรินทร์    ศรีรักษา
หน่วยงาน
     โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาไทย)
    5 โครงการความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี การวิจัยในชั้นเรียน 30-31 ตุลาคม 2549 ณ.โรงแรมเจริญศรีแกรนด์รอยัล จ.อุดรธานี
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 16 June 2024

Click Here to print this page
Print