รายละเอียดการสัมมนา

ชื่อ
        
หน่วยงาน
     ไม่สามารถระบุได้
ชื่อการสัมมนา (ภาษาไทย)
    ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านคณิตฯและด้านฟิสิกส์ ครั้งที่ 6/2548 และประชุมปรึกษาหารือการสรุปรายงานจากการเข้าประชุม Dean Summit และโครงการความร่วมมือต่าง ๆ
ชื่อการสัมมนา (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 20 June 2024

Click Here to print this page
Print