รายละเอียดการอบรม

ชื่อ
    อาจารย์ศักดาเดช    สิงคิบุตร
หน่วยงาน
     โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค
ชื่อการอบรม (ภาษาไทย)
    ฟังบรรยายเรื่อง "ครู คือ หัวใจของการพัฒนาชาติ" โดย อ.สุรวงษ์ วัฒนกุล ในวันครู ประจำปี 2549
ชื่อการอบรม (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File : 111459-5-6-SV403228.JPG

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 09 February 2023

Click Here to print this page
Print