รายละเอียดการสัมมนา

ชื่อ
        
หน่วยงาน
     ไม่สามารถระบุได้
ชื่อการสัมมนา (ภาษาไทย)
    ประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาตามโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ ป.ตรี (หลักสูตร 5 ปี)
ชื่อการสัมมนา (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 26 January 2023

Click Here to print this page
Print