รายละเอียดการดูงาน

ชื่อ
    นางนงนภัส    สุทธิประภา
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่อการดูงาน (ภาษาไทย)
    ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายเป็นพระราชกุศลแก่สมเด็จย่า เนื่องในวันศรีนครินทร์ ประจำปี 2550
ชื่อการดูงาน (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 28 May 2024

Click Here to print this page
Print