โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

 
 
 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)