ผู้ส่งบทความ1 นายโสภัณ  พรมโสดา
นายโสภัณ  พรมโสดา
หน่วยงาน งานแผนและสารสนเทศ
วัน/เดือน/ปี วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2553
เวลา 23:40:21 น.
หัวข้อบทความ คุณสามารถระบุแหล่งที่มาและพาธของข้อความอีเมล์ ว่าส่งมาจากไหนและ IP ผู้ส่งด้วย
บทความ การดูข้อมูลส่วนหัวอีเมล (Windows Live Mail)

คุณสามารถระบุแหล่งที่มาและพาธของข้อความอีเมลโดยการดูข้อมูลส่วนหัวอีเม ล ข้อมูลนี้ผู้ดูแลระบบสามารถใช้ในการติดตามข้อความขาเข้าและช่วยลดอีเมลขยะ (อีเมลหรือข้อความอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆที่คุณไม่ต้องการ ไม่ได้เรียกร้อง หรือที่ผิดกฎหมาย รวมถึงสแปม) ได้
หากต้องการดูข้อมูลส่วนหัวอีเมล ให้ดำเนินการดังนี้

1. ลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์ Windows Live Hotmail ด้วย Windows Live ID (อีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านที่คุณใช้ในการลงชื่อเข้าใช้โปรแกรมและบริการต่างๆ ของ Windows Live เช่น Windows Live Hotmail และ Windows Live Messenger หรือบริการต่างๆ ของ Microsoft เช่น Xbox, MSN และ Office Live และที่อื่นๆ ที่คุณพบโลโก้ Windows Live ID) ของคุณ
2. เปิดกล่องขาเข้าของคุณ
3. คลิกขวาที่ข้อความในรายการข้อความ แล้วคลิก ดูข้อความต้นฉบับ

 
 
แนบแฟ้มข้อมูล 113772-a-1752553234515-pic1.jpg 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้อ่าน 0 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]