ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2567 โดย นางสาวดรุวรรณ 9 ก.พ. 03:18 น. 8 คนอ่าน
ประชาสัมพั้นธ์ โครงการและส่้งบุคลากรเข้าร่วมอบรม โดย นางสาวดรุวรรณ 4 ธ.ค. 04:00 น. 35 คนอ่าน
การรับสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ และต่างประเทศ สำหรับอาจารย์ มข. ประจำปีงบประมาณ 2567 โดย นางสาวดรุวรรณ 4 ธ.ค. 03:13 น. 34 คนอ่าน
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลงานวิจัยของอาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ ร่วมกับอาจารย์ในคณะ โดย นางพิมพ์ปภัสสร 26 ต.ค. 08:01 น. (ด่วนที่สุด) 36 คนอ่าน
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจาก กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ Thai Media Fund" ประจำ โดย นางพิมพ์ปภัสสร 6 ต.ค. 10:54 น. (ด่วนที่สุด) 41 คนอ่าน
      ...... อ่านทั้งหมด!
ครูประถมสอนศิลปะอย่างไรให้กับนักเรียน โดย อาจารย์รัชพล 7 ก.พ. 01:41 น. : 698 คนอ่าน
ศิลปะปลูกฝังความคิดสร้างสรรค์และเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับนักเรียนประถมอย่างไร โดย อาจารย์รัชพล 7 ก.พ. 01:34 น. : 630 คนอ่าน
...การงานอาชีพและเทคโนโลยีกับบทบาทในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์... โดย อาจารย์รัชพล 28 มิ.ย. 00:35 น. : 689 คนอ่าน
จำปา สรรพคุณและประโยชน์ของจำปา 42 ข้อ ควรปลูกไว้และอนุรักษ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ 24 ส.ค. 05:34 น. : 630 คนอ่าน
...กินให้สวย (ผู้ชายก็อ่านได้นะ)... โดย อาจารย์รัชพล 12 มิ.ย. 22:27 น. : 623 คนอ่าน
      ...... อ่านทั้งหมด!
รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

การประชุมกรรมการคณะ