ขอเชิญส่งผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 (The 9th National Conference on Education) โดย นางพิมพ์ปภัสสร 12 เม.ย. 05:48 น. 24 คนอ่าน
แจ้งประชาสัมพันธ์ทุกคน....การกำจัดพื้นที่การใช้งาน Google Drive และ MS OneDrive มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย นายโสภัณ 12 มี.ค. 08:02 น. (ด่วนที่สุด) 40 คนอ่าน
ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2567 โดย นางสาวดรุวรรณ 9 ก.พ. 03:18 น. 33 คนอ่าน
ประชาสัมพั้นธ์ โครงการและส่้งบุคลากรเข้าร่วมอบรม โดย นางสาวดรุวรรณ 4 ธ.ค. 04:00 น. 59 คนอ่าน
การรับสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ และต่างประเทศ สำหรับอาจารย์ มข. ประจำปีงบประมาณ 2567 โดย นางสาวดรุวรรณ 4 ธ.ค. 03:13 น. 58 คนอ่าน
      ...... อ่านทั้งหมด!
ครูประถมสอนศิลปะอย่างไรให้กับนักเรียน โดย อาจารย์รัชพล 7 ก.พ. 01:41 น. : 722 คนอ่าน
ศิลปะปลูกฝังความคิดสร้างสรรค์และเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับนักเรียนประถมอย่างไร โดย อาจารย์รัชพล 7 ก.พ. 01:34 น. : 656 คนอ่าน
...การงานอาชีพและเทคโนโลยีกับบทบาทในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์... โดย อาจารย์รัชพล 28 มิ.ย. 00:35 น. : 712 คนอ่าน
จำปา สรรพคุณและประโยชน์ของจำปา 42 ข้อ ควรปลูกไว้และอนุรักษ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ 24 ส.ค. 05:34 น. : 653 คนอ่าน
...กินให้สวย (ผู้ชายก็อ่านได้นะ)... โดย อาจารย์รัชพล 12 มิ.ย. 22:27 น. : 646 คนอ่าน
      ...... อ่านทั้งหมด!
รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

การประชุมกรรมการคณะ