ประกาศการให้การบริการร้านถ่ายเอกสาร (เเช่าพื้นที่) คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย นายจักรี 6 ก.ค. 08:02 น. (ด่วนที่สุด)
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและทำบุญงานศพ คุณแม่บุญมี จำงูเหลือม โดย นายจักรี 28 มิ.ย. 07:33 น. (ด่วนที่สุด) 11 คนอ่าน
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ จาก กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย นายจักรี 24 มิ.ย. 02:05 น. (ด่วนที่สุด) 9 คนอ่าน
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการกองการกีฬา สำนักงานอธิการบดี โดย นายจักรี 23 มิ.ย. 07:43 น. 3 คนอ่าน
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ จาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย นายจักรี 21 มิ.ย. 09:21 น. 14 คนอ่าน
      ...... อ่านทั้งหมด!
ครูประถมสอนศิลปะอย่างไรให้กับนักเรียน โดย อาจารย์รัชพล 7 ก.พ. 01:41 น. : 506 คนอ่าน
ศิลปะปลูกฝังความคิดสร้างสรรค์และเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับนักเรียนประถมอย่างไร โดย อาจารย์รัชพล 7 ก.พ. 01:34 น. : 526 คนอ่าน
...การงานอาชีพและเทคโนโลยีกับบทบาทในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์... โดย อาจารย์รัชพล 28 มิ.ย. 00:35 น. : 742 คนอ่าน
จำปา สรรพคุณและประโยชน์ของจำปา 42 ข้อ ควรปลูกไว้และอนุรักษ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ 24 ส.ค. 05:34 น. : 502 คนอ่าน
...กินให้สวย (ผู้ชายก็อ่านได้นะ)... โดย อาจารย์รัชพล 12 มิ.ย. 22:27 น. : 499 คนอ่าน
      ...... อ่านทั้งหมด!
รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ

การประชุมกรรมการคณะ