ประชาสัมพันธ์ทดสอบความฉลาดทางดิจิทัล โดย นางสาวแสงทอง 18 พ.ค. 07:16 น. 29 คนอ่าน
ขอเชิญสมัครขอรับทุนสนับสนุนการผลิตตำราในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สนับสนุนทุนละ 50,000 บาท สำหรับตำราหรือหนังสือที่พร้อมเผยแพร่ โดย นางพิมพ์ปภัสสร 12 พ.ค. 02:13 น. 44 คนอ่าน
ผลการพิจารณาจัดสรรที่พักอาศัยโควต้าคณะ โดย นางสาวแสงทอง 2 พ.ค. 01:46 น. 41 คนอ่าน
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมระยะสั้น “การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารตัวชี้วัดรายบุคคลและการบริหารสมรรถนะรายบุคคล” รุ่นที่ 3 โดย นางพิมพ์ปภัสสร 28 เม.ย. 04:35 น. (ด่วนที่สุด) 10 คนอ่าน
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญและร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ละมัย รุญเจริญ โดย นายจักรี 27 เม.ย. 04:12 น. (ด่วนที่สุด) 8 คนอ่าน
      ...... อ่านทั้งหมด!
ครูประถมสอนศิลปะอย่างไรให้กับนักเรียน โดย อาจารย์รัชพล 7 ก.พ. 01:41 น. : 592 คนอ่าน
ศิลปะปลูกฝังความคิดสร้างสรรค์และเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับนักเรียนประถมอย่างไร โดย อาจารย์รัชพล 7 ก.พ. 01:34 น. : 593 คนอ่าน
...การงานอาชีพและเทคโนโลยีกับบทบาทในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์... โดย อาจารย์รัชพล 28 มิ.ย. 00:35 น. : 593 คนอ่าน
จำปา สรรพคุณและประโยชน์ของจำปา 42 ข้อ ควรปลูกไว้และอนุรักษ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ 24 ส.ค. 05:34 น. : 592 คนอ่าน
...กินให้สวย (ผู้ชายก็อ่านได้นะ)... โดย อาจารย์รัชพล 12 มิ.ย. 22:27 น. : 593 คนอ่าน
      ...... อ่านทั้งหมด!
รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

การประชุมกรรมการคณะ