ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลงานวิจัยของอาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ ร่วมกับอาจารย์ในคณะ โดย นางพิมพ์ปภัสสร 26 ต.ค. 08:01 น. (ด่วนที่สุด) 11 คนอ่าน
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจาก กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ Thai Media Fund" ประจำ โดย นางพิมพ์ปภัสสร 6 ต.ค. 10:54 น. (ด่วนที่สุด) 23 คนอ่าน
แจ้งการใช้ระบบเดินทืางไปปฏิบัติงา ณ ต่างประเทศ (Digital Process Automation Business Travel) โดย นางสาวดรุวรรณ 16 ส.ค. 01:42 น. 36 คนอ่าน
ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน โดย นางสาวดรุวรรณ 11 ส.ค. 07:25 น. 16 คนอ่าน
ประชาสัมพันธ์ เกีร่ยวกับการกำหนดกรอบระดับตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยและข้าราชการ โดย นางสาวดรุวรรณ 24 ก.ค. 07:05 น. 40 คนอ่าน
      ...... อ่านทั้งหมด!
ครูประถมสอนศิลปะอย่างไรให้กับนักเรียน โดย อาจารย์รัชพล 7 ก.พ. 01:41 น. : 680 คนอ่าน
ศิลปะปลูกฝังความคิดสร้างสรรค์และเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับนักเรียนประถมอย่างไร โดย อาจารย์รัชพล 7 ก.พ. 01:34 น. : 611 คนอ่าน
...การงานอาชีพและเทคโนโลยีกับบทบาทในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์... โดย อาจารย์รัชพล 28 มิ.ย. 00:35 น. : 672 คนอ่าน
จำปา สรรพคุณและประโยชน์ของจำปา 42 ข้อ ควรปลูกไว้และอนุรักษ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ 24 ส.ค. 05:34 น. : 611 คนอ่าน
...กินให้สวย (ผู้ชายก็อ่านได้นะ)... โดย อาจารย์รัชพล 12 มิ.ย. 22:27 น. : 609 คนอ่าน
      ...... อ่านทั้งหมด!
รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

การประชุมกรรมการคณะ