ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและทำบุญงานศพ คุณแม่สุข ขวัญเขียน โดย นายจักรี 1 ส.ค. 06:34 น. (ด่วนที่สุด) 23 คนอ่าน
ขอเชิญบุคลากรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 โดย นายจักรี 19 ก.ค. 09:12 น. 8 คนอ่าน
ประกาศการให้การบริการร้านถ่ายเอกสาร (เช่าพื้นที่) คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย นายจักรี 12 ก.ค. 09:29 น. (ด่วนที่สุด) 15 คนอ่าน
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและทำบุญงานศพ คุณแม่บุญมี จำงูเหลือม โดย นายจักรี 28 มิ.ย. 07:33 น. (ด่วนที่สุด) 18 คนอ่าน
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ จาก กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย นายจักรี 24 มิ.ย. 02:05 น. (ด่วนที่สุด) 16 คนอ่าน
      ...... อ่านทั้งหมด!
ครูประถมสอนศิลปะอย่างไรให้กับนักเรียน โดย อาจารย์รัชพล 7 ก.พ. 01:41 น. : 518 คนอ่าน
ศิลปะปลูกฝังความคิดสร้างสรรค์และเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับนักเรียนประถมอย่างไร โดย อาจารย์รัชพล 7 ก.พ. 01:34 น. : 607 คนอ่าน
...การงานอาชีพและเทคโนโลยีกับบทบาทในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์... โดย อาจารย์รัชพล 28 มิ.ย. 00:35 น. : 747 คนอ่าน
จำปา สรรพคุณและประโยชน์ของจำปา 42 ข้อ ควรปลูกไว้และอนุรักษ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ 24 ส.ค. 05:34 น. : 509 คนอ่าน
...กินให้สวย (ผู้ชายก็อ่านได้นะ)... โดย อาจารย์รัชพล 12 มิ.ย. 22:27 น. : 505 คนอ่าน
      ...... อ่านทั้งหมด!
รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ

การประชุมกรรมการคณะ