ผู้ส่งบทความ1 นางสาววารุณี  จุฑาจินดาเขต
นางสาววารุณี  จุฑาจินดาเขต
หน่วยงาน ผู้เกษียณอายุรายการ
วัน/เดือน/ปี วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2553
เวลา 19:36:24 น.
หัวข้อบทความ นั่งสมาธิ ลดความเครียดได้
บทความ วันนี้แวะมาเยี่ยมเยียนและขอนำบทความดี ๆ มาฝากผู้ที่ชอบเครียดดดนะคะ
 
 
แนบแฟ้มข้อมูล 102676-a-862553193857-sitdown quite snook.doc 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้อ่าน 0 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]