ผู้ส่งบทความ1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์  สิทธิโชค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์  สิทธิโชค
หน่วยงาน โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
วัน/เดือน/ปี วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2553
เวลา 15:32:12 น.
หัวข้อบทความ มีโชคลาภ ทำมาค้าขายรุ่งเรืองปราศจากภัยพิบัติทั้งปวง
บทความ วันนี้วันดีไปดูดวงมา(ความเชื่อ)บอกว่า สิ่งมงคลที่ควรทำในวันนี้สวดพราะคาถายอดพระกัณฑ์พระไตรปิฎก 6 จบ ทำใจให้สงบ อ่านหนังสือธรรมะ และใกก้เข้าพรรษาแล้ว เลยเอายอดพระกัณฑ์พระไตรปิฏกมาให้ศึกษาครับ เพื่อที่จะได้ร่ำรวยๆๆๆ ปีนี้เดือน 8 สองหนมีเหตุการณ์ทางความเชื่อของชาวบ้านมากมาย เช่น 8แรกอย่ารีบหว่านกล้า
 
 
แนบแฟ้มข้อมูล 102665-a-1572553104451-CR.doc 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้อ่าน 0 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]