ผู้ส่งบทความ1 นางพิมพ์ปภัสสร  ศรีสุนนท์
นางพิมพ์ปภัสสร  ศรีสุนนท์
หน่วยงาน งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา
วัน/เดือน/ปี วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2553
เวลา 10:08:09 น.
หัวข้อบทความ ถวายหนังสือธรรมะเพียงเล่มเดียว เท่ากับสร้างพระหลายหมื่นองค์
บทความ ถวายหนังสือธรรมะเพียงเล่มเดียว เท่ากับสร้างพระหลายหมื่นองค์
สังฆทาน - ธรรมทาน

สร้างอักขรธรรมหนึ่งตัว
มีอานิสงส์เท่ากับสร้างพระพุทธรูปหนึ่งองค์
ถวายหนังสือธรรมะเพียงเล่มเดียว เท่ากับ
ได้สร้างพระพุทธรูปหลายพันหลายหมื่นองค์
ได้บุญกุศลมากกว่าการถวายของกินของใช้
ยิ่งถวายธรรมทานมาก อานิสงส์ก็ยิ่งมหาศาล
 
 
แนบแฟ้มข้อมูล 108067-a-2272553100853-book.doc 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้อ่าน 0 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]