ผู้ส่งบทความ1 อาจารย์ ดร.สุชาติ  ทั่งสถิรสิมา
อาจารย์ ดร.สุชาติ  ทั่งสถิรสิมา
หน่วยงาน โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
วัน/เดือน/ปี วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2553
เวลา 06:49:00 น.
หัวข้อบทความ เพลงภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวันแม่ ง่าย ๆ มีหลายเพลงครับ
บทความ ได้มาจากเว็บ http://musiced.about.com
เป็นเพลงภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวันแม่ ง่าย ๆ ทำนองคุ้นหู เอามาให้อ่านเล่น หรือจะนำไปจัดกิจกรรมให้เด็กฝึกร้องก็น่าจะมีประโยชน์ดีครับ มีหลายเพลง
 
 
แนบแฟ้มข้อมูล 111201-a-682553065634-Mom songs for Kids.doc 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้อ่าน 0 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]