ผู้ส่งบทความ1 อาจารย์พลัฎฐ์  ทิพย์ศรีราช
อาจารย์พลัฎฐ์  ทิพย์ศรีราช
หน่วยงาน โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
วัน/เดือน/ปี วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2553
เวลา 09:47:33 น.
หัวข้อบทความ การศึกษาสมรรถภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต
บทความ
 
 
แนบแฟ้มข้อมูล 107667-a-682553094952-บทความวิจัยอ.พลัฏฐ์.doc 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้อ่าน 0 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]